Hyppää sisältöön

Kantokylä ja Törmäsenvaara sijaitsevat Järvi-Kuusamon ytimessä. Kylien alueella on Kuusamon kolme suurta järveä: Kuusamojärvi, Muojärvi ja Välijärvi. Näiden järvien rantamille vakituinen asutus on enimmäkseen ryhmittynyt, samoin runsas loma-asutus. Järvenselkien ja saarten yli avautuu näkymiä ympäristössä kohoaville vaaroille, joista huomattavin on kylien eteläpuolella maisemaa hallitseva Iivaara. Laajojen metsien keskellä on runsaasti pienempiä kirkasvetisiä järviä ja lampia.

Kantokylä-Törmäsenvaara on maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja tunnettu lintumatkailukohteistaan