Hyppää sisältöön

Kylän maisemaa hallitsevat Yli-Kuoliojärven pohjoispuolella oleva Katajavaara sekä mainitun järven lisäksi Kovajärven ja Vääräjärven maisemat. Kylän järvien pinta on noin 14 metriä Kuusamojärven pintaa ylempänä. Kuolio sijaitsee maanselällä.

Kuusamon lounaisosa on pienten vesistöjen pirstoma. Maanselkä jakaa alueen pintavedet kahteen suuntaan. Alueen korkeimmat vaarat ovat alueen lounaisosassa sijaitsevat Hyvä- ja Lohivaara. Purnuvaara on valittu maakunnallisesti arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi.