Hyppää sisältöön

II. Venäjän vallan aika 1809 – 1917

Yleisesti ottaen aikakausi oli Kuusamolle suotuisa. Väestön kasvu oli verraten tasaista, sen katkaisivat muutamat katovuodet ja tautiepidemiat.

Aikakauden päättyessä  1920 tilattoman väestön määrä oli  1 187 henkeä, maanomistajien määrä 776 henkeä. Vaikka luvut eivät ole aivan vertailukelpoisia, osoittanevat ne maattoman väestön suhteellisen osuuden lisääntymisen. Virkamiesten, käsityöläisten ja muiden maanviljelyn ulkopuolelta elantonsa saavan väestö osuus oli vähäinen.

Kansakoulun toiminta kirkonkylällä aloitettiin yksityisenä hankkeena 1876 ja neljä vuotta myöhemmin päätettiin kunnallisvaltuustossa koulutalon rakentamisesta kirkon läheisyyteen käräjätalon viereen.