Hyppää sisältöön

Elämyksellisyys: elämyskolmiomalli

Elämyksen kriteerit

TARINA
Sitoo palvelukokonaisuuden eri elementit toisiinsa. Tarina on jatkumo, jonka ympärille
tapahtumat/aktiviteetit rakennetaan. Tarina tempaa mukaan ja antaa ”syyn” kokea.
Kulkeeko tarina mukana
• Motivaation tasolla: markkinointi
• Fyysisellä tasolla: kokemukset paikanpäällä
• Älyllisellä tasolla: ympäristön aistiärsykkeissä, kannustetaanko toimintaan,
opitaanko/oivalletaanko jotain?

AITOUS
Aitous tarkoittaa tuotteen uskottavuutta: se on uskollisuutta matkailutuotteen tarinalle ja/tai olemassa
olevaa, todellista alueen elämäntapaa & kulttuuria. Aitouteen kuuluu eettisyys, kestävyys ja vastuullisuus.
Kulkeeko aitous mukana
• Motivaation tasolla: markkinointi
• Fyysisellä tasolla: kokemukset paikanpäällä
• Älyllisellä tasolla: ympäristön aistiärsykkeissä, kannustetaanko toimintaan,
opitaanko/oivalletaanko jotain?

Matkailun päätavoite on elämysten tuottaminen asiakkaalle.

Elämyskolmio
Sanna Tarssanen ja Mika Kylänen, 2009

 

MONIAISTISUUS
Tukee tarinaa ja vahvistaa kokemuksen aitoutta. Saa ”uppoamaan” kokemukseen
Kulkeeko moniaistisuus mukana
• Motivaation tasolla: markkinointi
• Fyysisellä tasolla: kokemukset paikanpäällä
• Älyllisellä tasolla: ympäristön aistiärsykkeissä, kannustetaanko toimintaan,
opitaanko/oivalletaanko jotain?

YKSILÖLLISYYS
Matkailutuotteen ainutkertaisuus ja ainutlaatuisuus. Myös mahdollisuutta huomioida asiakkaan
lähtökohdat: joustaa, räätälöidä ja personoida.
Kulkeeko yksilöllisyys mukana
• Motivaation tasolla: markkinointi
• Fyysisellä tasolla: kokemukset paikanpäällä
• Älyllisellä tasolla: ympäristön aistiärsykkeissä, kannustetaanko toimintaan,
opitaanko/oivalletaanko jotain?

KONTRASTI
Tarjotaan erilaista, uutta ja eksoottista asiakkaan näkökulmasta. Huomioidaan kansallisuus ja kulttuuri,
erilaiset asiakaspersoonat ja kohderyhmät.
Kulkeeko kontrasti mukana
• Motivaation tasolla: markkinointi
• Fyysisellä tasolla: kokemukset paikanpäällä
• Älyllisellä tasolla: ympäristön aistiärsykkeissä, kannustetaanko toimintaan,
opitaanko/oivalletaanko jotain?

VUOROVAIKUTUS
Onnistunut kommunikaatio palveluntarjoajan kanssa ennen matkaa sekä matkan aikana.
Yhteisöllisyyden tunne, ryhmäytyminen kohteessa muiden matkustajien kanssa.
Kulkeeko vuorovaikutus mukana
• Motivaation tasolla: markkinointi
• Fyysisellä tasolla: kokemukset paikanpäällä
• Älyllisellä tasolla: ympäristön aistiärsykkeissä, kannustetaanko toimintaan,
opitaanko/oivalletaanko jotain?