Hyppää sisältöön

Matkailu-, metsä- ja maatalous

Pahin lama oli 70-luvun lopussa ohitettu. Kuusamossa. Tuolloin valmistunutta massiivista kunnantaloa, sen kylkeen rakennettua kirjastoa sekä samaan punatiiliseen kompleksiin kuuluvia valtion virastotaloa ja paloasemaa voidaan pitää tunnusmerkkinä uudesta aikakaudesta. Optimismia vahvisti rakennuksen eteen pystytetty kuvanveistäjä Terho Sakin jälleenrakennusmonumentti. Uskottiin julkisen vallan kasvuun ja sen kykyyn luoda paikkakunnalle uutta vaurautta. Ammattikoulutusta laajennettiin varsinkin kaupallisilla ja toimistotyön aloilla sekä palvelualoilla.

Uskoa tulevaisuuteen lisäsi matkailun nousu Kuusamossa suoranaiseksi teollisuuden alaksi.  Rukan hiihtokeskus kasvoi  80-luvulla uusiin mittoihin. Lukuisine rinteineen, hiihtohisseineen, hotelleineen ja ravintoloineen siitä tuli satojentuhansien talvimatkailijoiden lomakohde ja samalla työpaikka monelle kuusamolaiselle.

Toinen jalka Kuusamolla oli kuitenkin edelleen tiukasti kiinni omassa maaperässä ja sen luonnonvaroissa. Pölkky Oy:n puunjalostuslaitos kasvoi 80-luvulle tultaessa suuryritykseksi. Kuusamon metsävarojen käyttö oli 60-luvulle saakka ollut enimmäkseen raakapuun vientiä Pohjanlahden rannikon suurille tehtaille tai sahatavaran käyttöä oman pitäjän rakentamiseen. Pölkyn kehittyminen avasi kuusamolaiselle puulle tien suoraan maailmanmarkkinoille, jolloin jalostamisesta saatu lisähyöty koitui hyödyksi puu- ja metsäalan työntekijöille ja  koko pitäjälle.

Maatilojen määrä Kuusamossa laski voimakkaasti 70-luvulta jälkeen. Maidontuotanto tosin hieman lisääntyi  suurimpien tilojen lisätessä karjaa. Pientilat lopettivat toimintansa ja  harvoilla tiloilla uusi sukupolvi jatkoi viljelyä.  Suomen liittyminen Euroopan Unioniin vauhditti siirtymistä suurempiin tilakokoihin, jopa useita satoja päitä käsittäviin karjoihin

Myös meijeri koki monia vaikeita vuosia yrittäessään sopeutua muutosprosessiin, jonka myötä lähes kaikki Pohjois-Suomen meijerit joutuivat lopettamaan toimintansa. Kuusamossa onnistuttiin kuitenkin lähinnä juustojen tuotantoon keskittymällä löytämään kysyntää vastaava toimintamalli.