Hyppää sisältöön

Sodan tuhoista tasa-arvoisten koulutusmahdolli-suuksien toteutumiseen

Sota keskeytti kansakoululaitoksen kehittämisen. Kuusamon kouluista sodan tuhoilta säästyi vain kuusi koulurakennusta.

Sodan jälkeen Kuusamossa käynnistyi vaikeissa oloissa koko maankin vertailussa poikkeuksellisen mittava koulujen rakentaminen. Kymmenessä vuodessa rakennettiin noin 50 koulua. Esimerkiksi vuonna 1948 oli Kuusamossa rakenteilla 18 koulurakennusta yhtä aikaa. Suurimmillaan kunnassa oli 67 kansakoulupiiriä ja oppilaita kansakoulussa oli parhaimmillaan yli 4500.

Tämä mittavan koulurakentaminen ja sodan jälkeen annettu asetus, jolla valtionhallinto alkoi tukea oppilaiden kyyditys- ja majoitusjärjestelyjä, edesauttoivat todellisen oppivelvollisuuden toteutumista Kuusamossa.

Kuusamoon perustettiin kansakouluun kuuluva kunnallinen keskikoulu maan ensimmäisten maalaiskuntien joukossa vuonna 1949. Vuonna 1956 valtioneuvosto antoi Kuusamolle luvan perustaa oma lukio, joka laajeni vuonna 1959 kannatusyhdistyksen ylläpitämäksi kahdeksanluokkaiseksi yhteiskouluksi. Koulutuksellisten mahdollisuuksien tasa-arvoa lisäsi myös 1960-luvulla käynnistynyt ammatillinen koulutus ja vuonna 1975 toimintansa käynnistänyt Kuusamon ammatillinen kurssikeskus.